Reklamera lampor

Alla lampförpackningar ska vara märkta med information om lampans egenskaper och hur lång livslängd den har. Spara kvitton och klaga hos butiken om du inte är nöjd med lamporna.

När du ska köpa en ny lampa så ta hjälp av informationen på lampförpackningen och be om att få se lampan tänd i butiken, då kan du skapa dig en egen uppfattning och jämföra olika lampor. Titta på hur mycket ljus lampan ger, upplever du ljuset som kallt eller varmt? Hur bra återges färger i ljuset från lampan? Du kan till exempel låta lampan lysa mot din egen hand, ser huden frisk eller grådaskig ut? Tänder lampan snabbt eller långsamt? Allra bäst är det om du kan se lampan när den sitter i en armatur eftersom det är så du kommer att använda lampan.

Konsumentköplagen

Enligt konsumentköplagen kan du klaga på en produkt inom tre år från det att du köpt den. Om det blir något fel på lampan inom sex månader från det du köpt den utgår man från att felet fanns där från början, ett så kallat ursprungligt fel. Håller säljaren inte med om det, så är det upp till säljaren att visa att felet beror på att du inte använt lampan rätt.

De resterande två och ett halvt åren är det köparens ansvar att försöka bevisa för säljaren att felet fanns där från början.

Tillverkarens garanti

En del tillverkare lämnar garanti på sina lampor och en garanti måste ge ett bättre skydd för konsumenten än vad lagen kräver. Att lämna garanti är frivilligt. Garantin kan dock innehålla vissa undantag, exempelvis om lampan används i kall eller fuktig miljö.

När det gäller garantier behöver köparen inte bevisa något. Har lampan använts i enlighet med garantivillkoren men ändå går sönder ska kunden få en ny lampa eller pengarna tillbaka.

Vissa garantier gäller under en begränsad tändtid för lampan, till exempel 10000 timmar. Under det första året är det inget problem eftersom ett helt år är 8760 timmar. Efter två år är det dock svårare att styrka att lampan bara lyst 10000 timmar.

Skriv år och datum på lampsockeln och spara kvittona

Ett tips är att skriva år och datum på lampsockeln när du skruvar i den och spara kvitton.

Anmäl farliga lampor till Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket tar emot anmälningar om farliga lampor som inte klarar kraven på elsäkerhet . Det kan till exempel handla om att lampan ger en elchock, den kanske börjar brinna, eller att den stör annan elektrisk utrustning i ditt hem.

Elsäkerhetsverket arbetar aktivt med marknadskontroll av elektriska produkter som finns i handeln hos tillverkare och importörer. Marknadskontrollen omfattar elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet som ofta förkortas EMC.

Här kan du anmäla en lampa till Elsäkerhetsverket.