Guide för energieffektiva företag

Här har vi samlat all information du som företagare behöver för att kunna fortsätta arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan med hjälp av ett systematiskt arbetssätt. Du kan ta stöd i de områden som är viktiga för ditt företags energiarbete just idag.

Vet du inte var du ska börja? Du kan välja om du vill följa vår steg för steg-guide eller om du behöver fördjupa dina kunskaper för att utveckla företagets redan befintliga energiarbete.

I avsnittet Verktyg i arbetet hittar du bland annat ett Test av nuläge för att se var ditt företag befinner sig idag eller varför inte ta del av våra populära mallar, enkla checklistor och webbutbildningar.

Guiden innehåller korta filmer där företagsrepresentanter och experter delar med sig av sina tips och erfarenheter av energieffektivisering i företag. Om du vill se alla samlade tips och erfarenheter hittar du dem i vår spellista på Youtube.