Energimärkningen på dammsugare är borttagen

Krav på energimärkning för dammsugare har tagits bort i alla EU-länder. Märkningen ogiltigförklarades i EU-domstolen under november 2018 och domen vann laga kraft den 18 januari 2019. Ekodesignkraven för dammsugare gäller fortfarande.

Domen som vann laga kraft den 18 januari 2019 innebär att energimärkningen för dammsugare från och med nu är ogiltig, och därmed inte heller tillåten att använda. Detta innebär att leverantörer och återförsäljare av dammsugare ska ta bort energimärkningen i butik, på internet och i reklam.

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav och reviderade ekodesignkrav för dammsugare. Energimyndigheten bevakar arbetet och kommer som vanligt att samarbeta med berörda intressenter för att få in synpunkter i den processen.

– Vi ska göra vårt bästa för att underlätta för konsumenter, återförsäljare och leverantörer så att de kan anpassa sig efter de nya förutsättningarna, och vi hoppas att vi snart får en ny och robust energimärkning på plats, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Eftersom det inte längre finns energimärkningskrav för dammsugare kommer konsumenter inte kunna använda energimärkningen för vägledning vid köp av dammsugare förrän en ny energimärkning är på plats. Enligt ekodesignkraven finns det däremot fortfarande minimikrav på dammupptagningsförmåga, maximal energianvändning och ljudnivå.  

Mer information

Här finns mer information om vad bortagningen innebär för tillverkare, återförsäljare och konsument.