Kommande besked om avslag för privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020

Den kommande tiden kommer de privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020 och inte tidigare fått sin ansökan beviljad få ett beslut från sin länsstyrelse om avslag på sin ansökan. Det beror på att de pengar som avsattes av riksdagen för stödet inte räckte till alla ansökningar, samt en ändring i förordningen för solcellsstödet som gör att länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. Privatpersoner kan från och med 2021 få stöd för solcellsinstallationer genom skattereduktion för investeringar i grön teknik.

Det har varit väldigt stort intresse för att installera solceller de senaste åren, med nästan 80 000 inkomna ansökningar till solcellsstödet sedan det inrättades, och med ett rekordstort antal ansökningar under de första sex månaderna 2020. De pengar som avsattes av riksdagen för solcellsstödet har inte räckt till för att kunna bevilja alla dessa ansökningar. Den 15 januari 2021 började även en ändring i förordningen om stöd till solceller att gälla, som innebär att från det datumet kan stöd endast ges till företag och kommuner. Sammantaget innebär det att de privatpersoner som sökte stödet under 2020 och inte redan fått sin ansökan beviljad kommer att få ett besked om avslag på sin ansökan.

Vilka andra möjligheter till stöd finns om jag inte får solcellsstödet?

Privatpersoner som installerar solceller under 2021 har möjlighet att få en skattereduktion för investeringar i grön teknik. För installation av solceller ges en skattereduktion med 15 procent av kostnaden för arbete och material för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Systemet med skattereduktion innebär att det inte uppstår köer och väntetider på samma sätt som det tidigare gjort i solcellsstödet.

Privatpersoner som installerade solceller under 2020 har inte möjlighet att få den nya skattereduktionen. För de som varken kan ges investeringsstöd eller grönt skatteavdrag och som dessutom har valt att inte använda sig av ROT-avdraget för arbete kan det finnas möjlighet att ansöka om rotavdrag för installationsarbetet i efterhand. Kontakta Skatteverkets Skatteupplysning för mer information.

Skattereduktion för investeringar i grön teknik kan också användas för installation av energilager och det ersätter det tidigare energilagerstödet.

Mer information

Vanliga frågor och svar om investeringsstödet (energimyndigheten.se)

Om skattereduktion för grön teknik för privatpersoner hos Skatteverket

Om skattereduktion för grön teknik för installatörer hos Skatteverket

Kontakt

Linus Palmblad, 016-544 23 37
Susanne Karlsson, 016-544 23 75