Kvartalsrapport 3 för elcertifikatmarknaden skjuts upp till 18 november

Publicering av kvartalsrapport 3 för den gemensamma elcertifikatmarknaden skjuts upp från 4 november till 18 november. Även datumet för publicering av kvartalsrapport 4 ändras, från 3 februari till 17 februari.

Information om kvotpliktig elanvändning kommer återinföras i kvartalsrapporten från och med kvartalsrapport 3. Det är på grund av det som datum för publicering av rapporterna behöver justeras.

Nyheter