Ursprungsgarantier från Schweiz och Serbien stoppas för ursprungsmärkning

Från och med den 1 juli 2022 träder en ändring i lagen om ursprungsgarantier i kraft. Nu är det inte längre tillåtet att använda ursprungsgarantier för el som producerats i Serbien eller Schweiz.

Från och med den 1 juli i år får ursprungsgarantier för el producerad utanför EU och EES bara erkännas om det finns ett särskilt avtal mellan landet och EU.
Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för energi

Förändringen kommer att påverka ursprungsgarantier utfärdade i Schweiz och Serbien. Länderna är inte är medlemmar i EU eller ESS men däremot i Association of Issuing Bodies (AIB), vilken är den organisation som ansvarar för EECS (internationellt överförbara ursprungsgarantier). Det saknas också avtal om ursprungsgarantier mellan EU och dessa två länder.  

Energimyndigheten kommer att se till att ursprungsgarantierna från dessa länder inte längre går att använda för ursprungsmärkning i Sverige.

Nyheter