Industrins och energiproducenters bränsleanvändning år 2022

Nu finns statistik för helåret 2022 för Kvartalsvis bränslestatistik publicerad hos Statistiska centralbyrån. Statistiken visar på minskad bränsleanvändning inom industrin och inom el-, gas- och värmeverk.  

Här följer en kort sammanfattning av bränslestatistiken för 2022. Alla jämförelser är på årsbasis mellan 2021 och 2022. 

Minskad bränsleanvändning inom industrin  

Industrins bränsleanvändning minskade med en procent under 2022 till 77 TWh. Användningen av biobränslen, avfall och torv steg med två procent och utgjorde 69 procent av insatta bränslen.  

Andra förändringar för året: 

  • Naturgas minskade med 32 procent 
  • Stenkol minskade med 13 procent 
  • Eldningsolja 1 minskade med sju procent 
  • Gasol ökade med fyra procent

Minskad bränsleanvändning inom el-, gas-
och värmeverk 

Bränsleanvändningen för el-, gas- och värmeverk (exklusive kärnbränsle) minskade med en procent under 2022 till 67 TWh. Användningen av biobränslen, avfall och torv minskade med en procent och svarade för 96 procent av Sveriges totala bränsleanvändning.
  
Andra förändringar för året: 

  • Naturgasanvändningen minskade med 50 procent 
  • Eldningsolja 1 ökade med 16 procent 
  • Eldningsolja 2-6 ökade med 18 procent

Om Kvartalsvis bränslestatistik 

Kvartalsvis Bränslestatistik är en preliminär statistikprodukt. Syftet är att belysa kortperiodiska variationer i tillförsel och användning av bränslen för industri (SNI 05-33) och energiproducenter (SNI 35) samt distribution av naturgas.  

Kvartalsvis bränslestatistik (energimyndigheten.se)

Årlig energibalans

Den slutliga energianvändningen för år 2022 kommer att släppas i november 2023.

Årlig energibalans (energimyndigheten.se)

Nyheter