Nu presenteras elstatistiken för varje elområde

Varje månad publicerar Energimyndigheten tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik som visar tillförsel och användning av el i Sverige. Tidigare har siffrorna endast visat totalsiffror för hela Sverige, men nu kommer en del att redovisas för respektive elområde.

Genom att redovisa statistiken per elområde får vi en fördjupad bild över elproduktion och användning. Elanvändningen är uppdelad på olika användningsområden som industri, samt bostäder och service. Det går till exempel att se om elanvändningen inom industrin än högre inom ett specifikt elområde.

– Månadsstatistik över produktion och elanvändning per elområde har efterfrågats och nu börjar vi att leverera enligt de önskemålen. Det är också bra för oss på myndigheten, att kunna leverera ännu mer specifika data. säger Klara Bjerndal, expert på Energimyndigheten.

 

Nyheter