Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept

Har ni en innovation med affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering för att utveckla ert affärskoncept.

Sista dag för ansökan 2023-06-08 23:59

Utlysningen planeras att öppna ytterligare en gång under 2023.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen Kon 2023:2 Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) med energirelevans som exempelvis kan

  • bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem
  • bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och/eller flexibilitet i energisystemet
  • uppvisa potentiell kundnytta samt affärspotential
  • bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Innovationen i projektet ska ha en mognadsgrad (Readiness Level) på mellan RL 2 och RL 4 vid projektstart.

  • RL 2: Lösning finns formulerad. Grundläggande principer studeras. Både koncept och applikationer finns definierade.
  •  RL 4: Lösningen är bekräftad i laboratorium. Småskaliga prototyper konstruerade i laboratorium finns. Konceptets relation till andra system har bestämts.

Hur mycket stöd kan vi få?

Ni kan få ekonomiskt stöd på upp till 100 procent av projektets stödgrundade kostnader, dock maximalt 500 000 kronorper projekt.

Projektet får påbörjas tidigast den 15 november 2023 och senast den 15 januari 2024 samt pågå i högst 12 månader.

Vem kan söka?

  • Registrerade små och medelstora företag (juridiska personer)
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd planeras att fattas i oktober 2023. Projektet kan starta tidigast 15 november 2023.

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor”, samt information om tidigare erhållet stöd. Vilken typ av bilaga som ska skickas in beror på företagets ålder, storlek och ifall det ingår i en koncern.

Informationsmöten

Om ni vill lära er mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess är ni välkomna att delta i ett av våra digitala informationsmöten. Observera att enskilda projekt inte har möjlighet att diskuteras under mötet. 

Tillfälle 1 (genomfört)

Tid: 18 april 2023, kl. 09.3010.30
Var: Digitalt

Tillfälle 2

Tid: 24 maj 2023, kl. 09.3010.30
Var: Digitalt

Anslut till mötet 

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Programmet Hållbar affärsutveckling

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet.

Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress
hallbar.affa...@energimyndigheten.se om du har frågor. Du kan också kontakta en av de anvariga handläggarna.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet