Export-och investeringsmöjligheter i Indien för svenska företag med energirelaterade lösningar

India Sweden Innovations’ Accelerator Programme (ISIA) har fokus på att stärka export- och investeringsmöjligheter mellan Sverige och Indien. Små- och medelstora företag med energirelaterade lösningar som har ambitioner att expandera på den indiska marknaden är välkomna att söka till programmet.

Sista dag för ansökan 2023-06-30 23:59

India Sweden Innovations’ Accelerator Programme (ISIA) är Energimyndighetens satsning på den indiska marknaden. Målet med ISIA-programmet är att främja samarbetet mellan Indien och Sverige inom ny energi och förnybar energiteknik. Programmet vänder sig huvudsakligen till svenska små-och medelstora företag med energirelaterade lösningar. Inom programmet samarbetar Energimyndigheten med Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII).

Vem kan söka

Svenska små- och medelstora miljöteknikföretag med verifierad teknik och/eller applikationer som kan möta den indiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga. Det är viktigt att företagen kan möta den snabba utvecklingen i landet och att presenterade lösningar går att skala upp vid behov.

Intresseanmälan är öppen till 30 juni. Besked om vilka företag som antagits till programmet kommer i augusti. Utvärderingsgruppen består av programparterna Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industries.

Programmets utformning

Under loppet av 18 månader gör deltagande företag tre resor till Indien i syftet att utforska marknaden, träffa relevanta affärspartners och investerare, samt erhålla exportcoaching.

Vid första resan får företaget möjlighet att utforska flera olika sektorer och områden i Indien som skulle kunna passa deras produkt. Vid andra resan ligger fokus på att identifiera potentiella lokala partners, distributörer eller samarbetspartners. Vid tredje, och avslutande, resan förbereder sig företaget för marknadsinträde.

Att delta i programmet är kostnadsfritt men samfinansiering sker i form av resurser, exempelvis tid-och personalkostnader.

Anmäl intresse

Anmäl intresse via formuläret senast 30 juni 2023. 

Intresseanmälan India Sweden Innovations’ Accelerator Programme 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet