Sök stöd för att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon

Inom FFI Nollutsläpp tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning den här omgången är: 2022-06-21 klockan 14.00.

Sista dag för ansökan 2022-06-21 14:00
Utlysta medel cirka 78 miljoner

Utlysta medel

FFI Nollutsläpp ordinarie sakområde: cirka 78 miljoner kronor.

För ansökningar gäller

Projektstart tidigast 2022-10-14 samt projektslut senast 2026-12-31.

Bedömning

Bedömning av ansökningarna sker i enlighet med följande dokument:

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till delprogrammets utmaningar är välkomna att söka. I alla projekt krävs industriell motfinansiering.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Här kan du läsa vilka förändringar det medför samt en steg-för-steg guide för hur du fyller i ansökan.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett inklusive FFIs två/tre obligatoriska bilagor när den lämnas in.

Om Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Utlysningen görs inom ramen för FFI. Läs mer om FFI på Vinnovas webbplats


Utlysningsarkivet