Internationell utlysning inom fjärrvärme och fjärrkyla

Du som vill bidra till utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla i en internationell kontext är välkommen att söka stöd inom tekniksamarbetet International Energy Agency District Heating and Cooling (IEA DHC).

Sista dag för ansökan 2020-02-28 18:00
Utlysta medel Cirka 1,2 miljoner US-dollar

Projekt inom föjande teman kan få stöd

Projekten ska fokusera på något av följande områden:

  • Fossilfrihet och sänkta temperaturer på fjärrvärmen
  • Affärsmodeller för fjärrvärme och integration av prosumenter
  • Digitalisering av fjärrvärmen

Vem kan söka?

Projekten ska bestå av en projektgrupp från minst två länder. Projektutförare kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut.

Så söker du

Ansökan skickas per e-post till: IEA-...@agfw.de

Utlysningen följer ett tvåstegsförfarande:

  1. En projektskiss på max två sidor lämnas in senast den 28 februari 2020.
  2. Projektgrupper med rekommenderade skisser uppmanas att lämna in ett fullständigt projektförslag (begränsat till 12 sidor) senast den 15 maj 2020.

Projektstart tidigast den 15 juli 2020 och projektslut senast 30 april 2023.

Om IEA TCP DHC

Samarbetet inom IEA District Heating and Cooling (IEA DHC) syftar till att utvärdera och utveckla teknik samt sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla för att bidra till att minska de globala växthusgasutsläppen. Läs mer på IEA:s webbsida. 


Utlysningsarkivet