Efter energikartläggningen

Nyttan med en energikartläggning ligger i att genomföra de åtgärder som kartläggningen föreslår. Men det kan också vara läge att starta ett systematisk och strukturerat arbete med energieffektivisering, kanske genom ett energiledningssystem. Här får du råd om hur du kommer vidare.

Ledningens engagemang är nyckeln

Att genomföra investeringar eller uthålliga insatser för att sänka energianvändningen är svårt utan engagemang från företags- eller verksamhetsledningen. Men att genomföra de åtgärder som kartläggningen föreslår är en förutsättning för att kartläggningen ska betala sig.

I skriften Stegvist införande av systematiskt energiarbete kan du få råd om hur du kan gå vidare i arbetet med att ta fram en energiplan, sätta mål för arbetet och följa upp energianvändningen.

Stöd och hjälp på vägen

Innan du går vidare efter energikartläggningen är det bra att fundera på om det finns nödvändig kompetens och resurser på företaget. Kanske behöver verksamheten stöd att genomföra åtgärder och ökad systematik?

Stöd finns att få hos olika energikonsulter men också i olika nätverk som kan vara lokala eller regionala och branschspecifika. Läs mer om Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering för små och medelstora företag.

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare