Kommande utlysningar

Inom följande program planeras utlysningar. Nedan ser du när i tid de kommer att öppnas. Observera att tiderna är preliminära. Listan är inte komplett, utlysningar kan tillkomma eller falla bort.

2022

Januari

  • ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-European Call

Februari

  • Bio+
  • ERA-NET Cofund EN-UAC: Utveckla lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram

Mars

April

Juni

September

  • Driving Urban Transitions to a Sustainable Future

Oktober

November

December

  • EELYS
  • Flexibilitet i elsystemet inom programmet Framtidens elsystem