Kommande utlysningar

Inom följande program planeras utlysningar för 2017-2018. Nedan ser du när i tid de kommer att öppnas. Observera att tiderna är preliminära. Listan är inte komplettt, utlysningar kan tillkomma eller falla bort.  

2018

Inom följande program planeras utlysningar under 2018. Nedan ser du när i tid de kommer att öppnas. Observera att detta enbart är en preliminär planering och att

September

Oktober

November

December

Januari 2019