Kommande utlysningar

Inom följande program planeras utlysningar för 2021. Nedan ser du när i tid de kommer att öppnas. Observera att tiderna är preliminära. Listan är inte komplett, utlysningar kan tillkomma eller falla bort.

2021

Mars

April

  • Industrins energi- och klimatomställning