Internationella energiministermöten till Öresundsregionen

I maj 2018 står Sverige tillsammans med EU/Norden värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras temaveckan Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att diskutera framtidens energilösningar.

Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) är parallella samarbeten som leds av energiministrarna i G20-länderna och de nordiska länderna. Den 23 maj 2018 äger Mission Innovation 3 rum på Malmö Live och dagen efter, den 24 maj, arrangeras CEM9 i Köpenhamn.

Den 22 maj hålls även det nordiska energiministermötet i Lund. Sverige är under 2018 ordförande i Nordiska ministerrådet.

Initiativ för att påskynda energiomställningen

CEM och MI samlar en grupp länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i ren energi. Initiativen ska stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring lagstiftning som kan bidra till att påskynda energiomställningen och därigenom minska klimatpåverkan från energisektorn. MI har fokus på utveckling och nya lösningar medan CEM har fokus på spridning av marknadsmogna lösningar.

Målet med Mission Innovation är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). MI lanserades vid klimattoppmötet COP21 i Paris 2015 och Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten. Sekretariatsfunktionen på MI är uppdelad på ett antal länder och leds av EU-kommissionen.

Clean Energy Ministerial vill på ett globalt plan öka takten i energieffektiviseringen samt öka mängden och tillgången på hållbar energi. CEM lanserades vid klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn 2009. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010. Sedan årsskiftet har CEM ett sekretariat som sitter hos det internationella energiorganet International Energy Agency (IEA).

Det praktiska arbetet i samarbetena MI och CEM sker genom specifika initiativ och insatser kring ett antal valda nyckelområden där medlemsländerna kan välja att ansluta sig. Några exempel på områden där internationellt samarbete nu intensifieras tack vare CEM och MI är smarta elnät, elfordon, energieffektiva produkter och hanteringen av ökad andel variabel energi i elnäten.

Läs mer om ministermötena på Regeringens hemsida

Nordic Clean Energy Week

Utöver officiella arrangemang i samband med ministermötena kommer det att ske många andra aktiviteter i Öresundsregionen på temat 'Nordic Clean Energy Week'. Sveriges ambition är att det under veckan ska finnas en röd tråd mellan ministrarnas diskussioner och de sidoevenemang som äger rum.

Nordic Clean Energy Week äger rum bland annat kring Malmö Live i centrala Malmö. Även på andra ställen i regionen kommer det att arrangeras mötesplatser där aktörer kan vara med och bidra till veckan.

Prioriterade områden för den svenska delen av veckan är omställningen till en digital och hållbar energiförsörjning, smart industri, hållbara lösningar för transportsektorn, hållbara städer och smarta elnät.

Nordic Clean Energy Week arrangeras på den svenska sidan av Region Skåne och Malmö stad, med stöd av Miljö- och energidepartementet och Energimyndigheten.

Läs mer på Nordic Clean Energy Week.s hemsida (engelska).

Träffa Energimyndigheten under veckan

Energimyndigheten kommer stå värd för ett flertal side-events under veckan. Läs mer om dessa här.