Planera för sol

Landets kommuner skapar förutsättningar för de lokala solenergimarknaderna genom fysisk planering. Den fysiska planeringen utgörs av översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Bygglov

Läs mer om bygglov för solenergianläggningar på Boverkets webbplats eller på Energimyndighetens Solelportal.