Elfordon, laddfordon och laddning

Fordon som helt eller delvis drivs av el är en viktig pusselbit för att Sverige ska få en fossilfri fordonsflotta. Här reder vi ut begreppen och förklarar skillnaden mellan elfordon och laddfordon, samt hur de laddas.

Elbil

Elfordon har gemensamt att de förbättrar energieffektiviteten väsentligt. Elektrifiering av personbilar, bussar och lastbilar bidrar till en förbättrad närmiljö med minskade utsläpp och bullernivåer.

Begreppet laddfordon syftar på de elbilar som laddas med el från elnätet, det vill säga enbart elbilar och laddhybrider, inte hybrider. I september 2019 fanns det nästan 93 000 laddfordon i Sverige och siffran ökar. Även utbudet av laddfordon ökar och är idag relativt stort. Användning av laddfordon fungerar i hela landet, både i staden och på landsbygden.

Läs mer om hur Energimyndigheten definierar ord och begrepp kring elfordon och laddning. 

Olika typer av elfordon

Elfordon är ett samlingsbegrepp för:

  • Hybridfordon – är inte laddbara från elnätet. Hybridfordon använder både en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer som kraftkälla, en generator samt ett batteri (på engelska Hybrid Electric Vehicle, HEV).
  • Elbilar – använder el för framdrivning och har ett batteri som laddas via elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV).
  • Laddhybrider – är laddbara från elnätet. De använder el men har också en förbränningsmotor. Laddhybrider kallas också för plug-in-hybrider (på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).
  • Vätgasfordon/bränslecellsfordon - är elfordon som har en bränslecell istället för förbränningsmotor.

Så laddas ett fordon

Laddning kan ske på olika platser och med olika effekt. Överföringseffekten är en av flera faktorer som avgör laddningstiden. En stor fördel är att man kan använda tiden då bilen ändå står parkerad till laddning.

Var kan du ladda?

Gemensamt för de flesta laddfordon är att de laddas där de vanligtvis är parkerade på natten. För privatpersoner är det vid bostaden och för företagsfordon på den ordinarie parkeringsplatsen. Att kunna ladda bilen där man oftast parkerar är en förutsättning för att kunna använda ett laddfordon. För privatpersoner är laddning vid arbetsplatsen ett viktigt komplement till att ladda hemma. Hur laddning kan se ut beror på om du bor i villa eller flerbostadshus.

Med du kan också ladda din bil på offentliga platser till exempel vid handelsplatser eller knutpunkter för kollektivtrafik.

Läs mer om laddinfrastruktur.

Snabb- eller normalladdning?

Hur snabbt det går att ladda bilen är egentligen inte det mest väsentliga om du passar på att ladda bilen när den står parkerad, till exempel på natten. Då är normalladdning det som passar bäst. Men det finns två typer av laddeffekter som avgör hur lång tid det tar att ladda bilens batteri fullt.

  • Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och är laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4 kW.
  • Snabbladdning sker vid så kallade snabbladdningsstationer som exempelvis finns utmed motorvägar. En snabbladdare har en högre effekt och laddar bilen på kortare tid. Laddningen görs på 20-30 minuter med en effekt över 22 kW.

Läs mer om grunderna i laddning på e-mobility.se