På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar som kan uppkomma när du ska installera en laddstation.

Vem ska driva och underhålla laddinfrastrukturen?

För laddning av den egna fordonsflottan krävs ofta ingen laddoperatör, utan här kan den vanliga fastighetsdriften sköta drift och underhåll.   

Ett alternativ är att anlita en laddoperatör vilket är ett tjänsteföretag som erbjuder drift, underhåll och andra tjänster kopplade till laddinfrastruktur. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren.

Får kommunen sälja el?

Situationen liknar försäljningen av konventionella drivmedel och dessa säljs inte på marknaden av kommunen. Däremot kan ett kommunalt bostads-, parkerings- eller energibolag ha laddning som affärsområde på kommersiella grunder.

Kan en kommun överlåta mark till marknadens aktörer?

Laddning på kommunal mark kan vara aktuell också för andra aktörer och här behöver kommunen upprätta en process för markupplåtelseavtal med laddoperatörer. Läs mer om detta i Sveriges kommuner och landstings publikation ”Ladda för framtiden”.