Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Guiden Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering ger dig och ditt företag råd och stöd för att ta fram en väl fungerande åtgärdsplan för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Guiden ger råd och tips till dig som har en lista med förslag på möjliga åtgärder, till exempel från en energikartläggning, och vill veta hur du ska gå vidare och välja vilka åtgärder som du ska genomföra.

Det finns en långversion och en kortversion av materialet. I den långa versionen blir du guidad genom hela processen från åtgärdslista till åtgärdsplan. Där finns bland annat vägledning för hur du ska prioritera dina åtgärder och hur du kan räkna på investeringars lönsamhet. I guiden finns även goda exempel på företag som arbetat med åtgärdsplaner. I den korta versionen får du snabbt en överblick av grunderna i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och hur du kan prioritera dina åtgärder.

Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering - en guide för företag (långversion)  Från energikartläggning till åtgärdsplan (kortversion)
Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner

Räkna ut livscykelkostnad med hjälp av LCC-verktyget

För att ta reda på hur lönsam en investering är kan du räkna ut livscykelkostnad (LCC). Vi har tagit fram ett verktyg som du kan ta hjälp av.

Ta hjälp av LCC-verktyget för att räkna på investeringars livscykelkostnad.

Behöver du hjälp att förstå verktyget? Ta hjälp av vår manual för LCC-verktyget.

Exempel på LCC-beräkningar

Här finns sex stycken exempelberäkningar i LCC-verktyget med schablonvärden  på vanligt förekommande åtgärder som ett företag kan spara pengar på. Tänk på att schablonvärdena i exemplen endast är en indikation på värden och de går lätt att justera i exempelberäkningarna efter just dina förutsättningar.

1. Belysning
2. Pumpar
3. Ventilation
4. Isolering
5. Solceller
6. Uppvärmning

Företagsekonomisk strategi för att hantera energifrågor i små och medelstora företag

Läs mer om vad som påverkar beslutsprocessen för investeringar i energieffektivisering i vägledningen: Företagsekonomisk strategi för att hantera energifrågor i små och medelstora företag. Vägledningen riktar sig främst till ledningen hos lite större företag som kommit igång med energieffektiviseringsarbetet.

Mallar för åtgärdsplan

När det är dags att lägga in dina åtgärder i en åtgärdsplan så kan du använda mallen för åtgärdsplaner. Det finns två varianter, en detaljerad och kompakt. Du hittar båda varianterna i samma dokument.

Ta hjälp av mallarna för åtgärdsplan.