Investeringsstöd – till energieffektiviseringsåtgärder - stängd

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då är du välkommen att söka investeringsstöd för att genomföra åtgärder för energieffektivisering. Stödet ska bidra till att täcka investeringens merkostnader som är nödvändiga för att få en mer energieffektiv verksamhet. 

Från och med 15 oktober 2019 går det inte längre att ansöka om Investeringsstöd.

Vad kan du söka stöd för?

Ditt företag kan söka stöd för lösningar eller åtgärder som ska öka energieffektiviseringen hos ert företag. Några exempel på vad du kan fokusera på:

  • installera styrsystem för ventilation, värme eller belysning
  • optimera värmeåtervinning.

Investeringsstöd går ej att söka för åtgärder för tillförd energi, till exempel solceller eller för konverteringar av tillförd energi till företaget.

Vad behöver ditt företag uppfylla för att söka stöd

För att kunna ta del av stödet behöver ditt företag uppfylla EU:s definition för små och medelstora företag och ha gjort en energikartläggning. Kartläggningen måste vara aktuell och uppfylla Energimyndighetens kriterier för godkänd energikartläggning

Ditt företags storlek påverkar stödets storlek

Stödberättigande kostnader är de investeringsmerkostnader som gör det möjligt att få en mer energieffektiv verksamhet. Det är med andra ord enbart kostnaden för att investera i en mer energieffektiv lösning, det vill säga den kostnad som är direkt kopplad till energieffektivisering, som är stödberättigad.

Av den stödberättigande kostnaden kan små företag söka upp till 50 procent i stöd och medelstora företag upp till 40 procent i stöd. Den delen av investeringskostnaden som inte är kopplad till energieffektivisering är inte stödberättigad.

För att räknas som ett litet företag ska du ha färre än 50 anställda och omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

För att räknas som medelstort företag ska du ha färre än 250 anställda och en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Vilken storlek har ditt företag?

Max stödbelopp per företag är 4 miljoner kronor.

Hur söker jag stödet?

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här. För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier.

När kan du söka stödet?

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta vid datum för ansökan och som längst pågå till 2020-04-30. Väljer du att starta före beslut ansvarar du själv för uppkomna kostnader vid eventuellt uteblivet stöd. Sista dag att ansöka om stöd är 15 oktober 2019.

Ansökningar bereds i två omgångar och i konkurrens med varandra i enlighet med bedömningskriterier.

  • Ansökningar inkomna till Energimyndigheten till och med 16 september 2019 bereds i ett första prövningstillfälle.
  • Ansökningar inkomna till Energimyndigheten under perioden 17 september till och med 15 oktober 2019 bereds i ett andra prövningstillfälle

Behöver du hjälp?

Du kan få stöd och hjälp av ditt regionala energikontor med bland annat ansökan. Fyll i kontaktformuläret så återkommer energikontoret från din region till dig.

Har du frågor du känner att du inte fått svar på här se även våra frågor och svar.