Inspirerande seminarier om samverkan i kommuner

Under hösten 2014 arrangerar Energimyndigheten seminarier som riktar sig till deltagande kommuner inom programmet Uthållig kommun. Nu kan du som är politiker eller som arbetar med exempelvis fysisk planering, näringslivsutveckling eller klimat- och miljöfrågor inom kommunen ta del av seminarierna.

Syftet är att inspirera och ge nya tankar kring hur samverkan med andra aktörer kan utvecklas samt hur kommunikation och dialog med medborgare kan bidra till att åstadkomma en hållbar stads- och tätortsplanering. Seminarierna vänder sig även till andra aktörer som medverkar till kommunens utveckling.

I de olika filmerna lyfts bland annat följande utmaningar och möjligheter upp: den kommunala rollen-hur navigerar man igenom komplexa och ibland oförutsägbara situationer genom att samverka? Vägen till att bli Sveriges mest hållbara stadskärna, hur gör man för att ta sig dit? Finns det redan befintliga samverkansformer där energi- och klimatfrågor kan ta större plats? Vad gör andra myndigheter för att bidra till en bättre samordning och samspel mellan en hållbar fysisk planering och näringslivsutveckling?

Kontakt:

Rebecka Marklund