Energibalansen är nu uppdaterad med statistik för 2015

Energimyndigheten kan nu samlat redovisa Sveriges energiförsörjning och energianvändning för förra året.

Den svenska officiella energibalansen produceras av Energimyndigheten, och är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år.

Energibalansen består av en tillförselsida och en användningssida. Tillförseln består av samtliga energislag som tillförts landet för att möta energibehoven. I tillförseln ingår också sådana energimängder som tillförts landet genom import.

Energianvändningen redovisas uppdelad på de delar av samhället där energianvändningen skett. En energibalans innehåller också uppgifter om förluster som uppstått vid produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.

Här hittar du energibalansen.