Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter

Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen (GDPR) gälla som lag i EU:s alla medlemsländer. Förordningens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Detta innebär en skyldighet att följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål. Det är vanligt förekommande att olika typer av kontaktuppgifter behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag.

Dina rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du som registrerad har bland annat rätt att begära information och tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Om uppgifterna om dig är felaktiga eller inaktuella har du möjlighet att begära rättelse eller att de raderas.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du vill komma i kontakt med Energimyndighetens dataskyddsombud så anger du det särskilt när du kontaktar oss.

Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är, hur Energimyndigheten behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Prenumeration

På energimyndigheten.se kan du prenumerera på våra nyheter och en rad olika nyhetsbrev. Du administrerar själv dina prenumerationer och du kan avsluta dem när som helst. Vi använder inte din e-postadress i något annat syfte än till att administrera dina prenumerationer.

För att börja prenumerera eller administrera din befintliga prenumeration på nyheter, pressmeddelanden och webbinformation fyller du i din e-postadress på prenumerationssidan. Du får då ett mejl med en länk till administrationssidan där du enkelt kan ändra eller avsluta dina aktuella prenumerationer.

För att börja prenumerera på något av våra nyhetsbrev fyller du i din e-postadress för de nyhetsbrev du önskar på prenumerationssidan. Du avslutar din prenumeration via den länk som finns i varje nyhetsbrevsutskick.