Dialogmöte om industrins omställning

Arrangör: Energimyndigheten och Trafikverket
Digitalt
31 maj 2024
09:30-12:00
Anmäl dig senast den 23 maj

Vilka utmaningar och möjliga lösningar finns för industrin i omställningen till fossilfrihet? Det diskuteras på ett digitalt dialogmöte som Energimyndigheten och Trafikverket arrangerar den 31 maj.

Dialogmötet arrangeras av Energimyndigheten tillsammans med Trafikverket. Syftet är att diskutera industrins utmaningar och möjliga lösningar i framtiden, givet omfattande elektrifiering och växande behov av elnätskapacitet i omställningen till fossilfrihet.

Målgrupp

Mötet riktar sig främst till stora elanvändare inom industrin men det är öppet för alla intresserade att delta.

Program

Program, möteslänk och diskussionsunderlag kommer att skickas ut till alla anmälda efter att tiden för anmälan gått ut. Möjliga frågor att diskutera under mötet är tillgången till elektrisk effekt, elkvalitet, kortslutningseffekt, volatila priser och tillgängliga resurser (råvaror, kompetens etcetera) och hur dessa kan påverka omställningen.

Bakgrund

Bakgrunden till initiativet är att Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket har fått i regeringsuppdrag att göra en myndighetsgemensam uppföljning under 2022–2024 av samhällets elektrifiering.

Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, regeringen

Uppföljningen ska baseras på kvalitetssäkrade gemensamma bedömningar av Sveriges totala elbehov till och med 2045 baserat på prognoser, scenarier och sammanställningar av bland annat elanvändning för transporter, i bostäder och lokaler samt av industrins planer.

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering