Publiceringsplan 2023

Officiell statistik

Produkt Produkt-kod Referensperiod Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2022 2023-10-25
Energistatistik för småhus EN0102 2022 2023-10-25
Energistatistik för lokaler EN0103 2022 2023-10-25
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2022 2023-10-25

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2022 2023-10-12

Vindkraftsstatistik

EN0105 2021 2023-04-20
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4:e kvartalet 2022 2023-03-28
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1:a kvartalet 2023 2023-06-27
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2:a kvartalet 2023 2023-09-26
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3:e kvartalet 2023 2023-12-12
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 november -22 2023-01-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 december -22 2023-02-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 januari -23 2023-03-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 februari -23 2023-04-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mars -23 2023-05-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 april -23 2023-06-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj -23 2023-07-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 juni -23 2023-08-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 juli -23 2023-09-20
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 augusti -23 2023-10-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 september -23

2023-11-17

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 oktober -23 2023-12-20
Månatlig elstatistik EN0108 november -22 2023-01-18
Månatlig elstatistik EN0108 december -22 2023-02-09
Månatlig elstatistik EN0108 januari -23 2023-03-09
Månatlig elstatistik EN0108 februari -23 2023-04-14
Månatlig elstatistik EN0108 mars -23 2023-05-11
Månatlig elstatistik EN0108 april -23 2023-06-09
Månatlig elstatistik EN0108 maj -23 2023-07-07
Månatlig elstatistik EN0108 juni -23 2023-08-10
Månatlig elstatistik EN0108 juli -23 2023-09-08
Månatlig elstatistik EN0108 augusti -23 2023-10-11
Månatlig elstatistik EN0108 september -23 2023-11-09
Månatlig elstatistik EN0108

oktober -23

2023-12-08
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

2021

2023-08-25
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2022

2023-11-15

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114 2022 2023-11-17
Energianvändningen i fritidshus EN0110    
Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115 2022 2023-08-31
Energianvändning inom Jordbruket EN0119 2022 2023-11-17
Energianvändning inom skogsbruket EN0116 2022 2023-12-15
Leveranser av fordonsgas EN0120 november -22 2023-01-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 december -22 2023-02-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 januari -23 2023-03-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 februari -23 2023-04-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 mars -23 2023-05-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 april -23 2023-06-16
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj -23 2023-07-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 juni -23 2023-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 juli -23 2023-09-20
Leveranser av fordonsgas EN0120 augusti -23 2023-10-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 september -23 2023-11-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 oktober -23 2023-12-20
Industrins energianvändning i småföretag EN0121    
Oförädlat trädbränsle EN0122 2022 2023-12-01
Nätanslutna solcellsanläggningar EN0123 2022 2023-03-31
Produktion av biogas och användning av rötrester EN0124 2022 2023-10-02
Årliga energibalanser EN0202 2022 2023-11-15
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2021 2023-02-24 med  statistiknyhet 2023-03-14
Elpriser och elavtal EN0301 december-22 2023-01-23
Elpriser och elavtal EN0301 januari -23 2023-02-24
Elpriser och elavtal EN0301  februari -23 2023-03-24
Elpriser och elavtal EN0301 mars -23 2023-04-30
Elpriser och elavtal EN0301 april -23 2023-05-24
Elpriser och elavtal EN0301 maj -23 2023-06-24
Elpriser och elavtal EN0301 juni -23 2023-07-22
Elpriser och elavtal EN0301 juli -23 2023-08-23
Elpriser och elavtal EN0301 augusti -23 2023-09-22
Elpriser och elavtal EN0301 september -23 2023-10-24
Elpriser och elavtal EN0301 oktober -223 2023-11-23
Elpriser och elavtal EN0301 november -23 2023-12-22
Elpriser och elavtal EN0301 2:a halvåret 2022 2023-03-29
Elpriser och elavtal EN0301  1:a halvåret 2023

2023-09-29

Gaspriser och gasavtal EN0302 Referensåret 2022 samt 2:a halvåret 2022

2023-03-30

Gaspriser och gasavtal EN0302 1:a halvåret 2022

2023-09-29

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser EN0307 4:e kvartalet 2022 2023-03-09
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser  EN0307 1:a kvartalet 2023 2023-06-08
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser  EN0307 2:a kvartalet 2023 2023-09-15
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser  EN0307 3:e kvartalet 2023 2023-12-05

Transportsektorns energianvändning

Samtliga transportslag

EN0118 2021 2023-02-08

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118

2022 2023-06-15

Elanvändning i vägtrafik

EN0118

2022 2023-09-13