Därför arbetar vi med informationssäkerhet

Nätverk och informationssystem och tillhörande tjänster spelar en viktig roll i samhället. Det är viktigt att vi kan förlita oss på dem.

Energisektorn som riskområde

Energisektorn är identifierat som ett riskområde där brister och sabotage kan få allvarliga konsekvenser. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för energisektorn.

NIS-direktivet skyddar samhällsviktig verksamhet

Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot, och systemen kan också bli mål för avsiktligt sabotage i syfte att skada dem eller orsaka driftavbrott. Den här typen av incidenter kan hindra ekonomisk verksamhet, generera omfattande ekonomiska förluster, och skada användarnas förtroende.

På grund av detta såg Europaparlamentet ett behov av höja nivån på säkerheten inom nätverk och informationssystem inom Europeiska Unionen (EU). NIS-direktivet arbetades fram. I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet, som är en förkortning av Network and Information Security, på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. 

NIS-direktivet i svensk lagstiftning

I svensk lagstiftning är NIS-direktivet omsatt i en lag och en förordning:

Säkerhetsskyddslagen styr också informationssäkerhet

Om du bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet eller om du bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan du även omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddslagen och informationssäkerhetslagen har delvis olika syften.