Ansök om elkostnadsstöd för elintensiva företag

Stöd som lämnas enligt förordning 2023:66 om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag riktar sig till företag i hela Sverige som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Sista dag för ansökan 2023-06-18 23:59

Syftet med stödet är att förbättra vissa särskilt drabbade företags möjligheter att mildra konsekvenserna av den pågående energikrisen.

Stöd lämnas för perioden oktober–december 2022 (stödperioden).

Företag som uppfyller förutsättningarna har efter ansökan rätt till stöd.

Efter den 18 juni 2023 upphör möjligheten att ansöka om stöd. 

Förbered din ansökan

Följ stegen för att förbereda din ansökan:

  1. Använd beräkningsverktyget för att ta reda på om ditt företag har rätt till stöd. Elkostnadsstöd för elintensiva företag
  2. Läs om kriterierna och förutsättningarna för stöd i den fullständiga utlysningstexten, och ta fram de underlag som ska bifogas ansökan.  
  3. Om någon annan än firmatecknaren ska skicka in ansökan hos Energimyndigheten behöver ni en fullmakt. Ansök om fullmakt via Mina ombud.
  4. Logga in med bank-id i Mina sidor och ansök om behörighet till e-tjänsten. Ansök om behörighet direkt, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten.
  5. Var noggrann – uppgifterna i en ansökan om stöd ska lämnas på heder och samvete.
  6. Ladda upp underlag – När ansökan skickats in via Mina sidor kommer du få ett e-postmeddelande med instruktioner för hur underlag som behöver bifogas er ansökan ska skickas in.
  7. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast 18 juni 2023. En ansökan omfattar ansökningsformuläret som skickas in via Mina sidor och underlaget som skickas in genom att laddas upp.

Observera att det ovan sagda innebär att processen sammanlagt kan ta tre till fyra dagar, varför processen behöver påbörjas i god tid.

Energimyndigheten kan komma att begära att du kompletterar ansökan om det behövs för prövningen.

Ansök om stödet i Mina sidor

Du ansöker om stödet i e-tjänsten minasidor.energimyndigheten.se på Energimyndighetens webbplats. Ansökan ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 18 juni  2023. Vi lämnar support till 12.00 samma dag.

Informationsmöten 8 mars och 15 mars

Delta på digitalt informationsmöte via Teams för information om hur du ansöker och för att ställa frågor. Tillfället ges två gånger:

Anslut till informationsmöte 8 mars kl. 08.30–09.15

Anslut till informationsmöte 15 mars kl. 15.00–15.45

 

Om elkostnadsstöd för elintensiva företag

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att hantera utbetalningar av statligt stöd till elintensiva företag som drabbats hårt av energikrisen. Syftet med stödet är att förbättra vissa särskilt drabbade företags möjligheter att mildra konsekvenserna av den pågående energikrisen.

Stöd lämnas enligt förordning SFS 2023:66 om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag.

Kontakt

På vår webbplats Elkostnadsstöd för elintensiva företag har vi samlat vanliga frågor och svar om stödet, som uppdateras löpande. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss via mejl eller telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Vår kundtjänst är öppen vardagar 8–16.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet