Bidra till utveckling av ett hållbart sjötransportsystem

Du som forskar om sjötransportsystemet och har en hållbar innovation eller idé som involverar näringslivet är välkommen att söka stöd för ditt projekt.

Sista dag för ansökan 2019-08-28 23:59
Utlysta medel 15 miljoner kronor

Projekt som bidrar till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem och stärker svensk konkurrenskraft kan få stöd

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan sjötransportsystemets aktörer utveckla nya radikala innovationer, såsom

 • tekniska lösningar,
 • arbetssätt,
 • tjänster,
 • affärsmodeller,
 • logistiklösningar med mera.

Med ett hållbart sjötransportsystem menar vi ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem som är helt baserat på förnybara drivmedel. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Utlysningen riktar sig till projekt som adresserar en eller flera av följande områden:

 • Energieffektiva fartyg – Insatser inom området kan gälla åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer kan även ingå i programmet.
 • Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv och hjälpsystem till drift med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
 • Operationell verksamhet och system - Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt affärsmodeller mellan rederi och lastägare.

Utlysningen välkomnar både forsknings-, innovations och demonstrationsprojekt. I alla projekt ska mottagarna av resultatet finnas representerade.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till:

I första hand

 • Företag som verkar inom sjöfartssektorn.

I andra hand

 • Högskolor, universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Dessa får delta i projekten och även vara huvudsökande. Dock måste 25 procent av kostnaderna i projektet komma från företagsparten.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast under november 2019. Projektet kan starta tidigast 1 november 2019 och pågå fram till 31 december 2023. 

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker".

Informationsmöte om utlysningen

När: 28 maj

Tid: 13:00-15:00

Plats: Rosenlundsgatan 9, Stockholm eller via Skype.

Har du inte möjlighet att delta på plats kan du delta via Skype. Anslut till Skype-mötet.       

Du kan ställa frågor om:

 • utlysningen
 • ansökningsprocess
 • beslutsprocessen
 • utvärdering av ansökningar.

Efter mötet kommer vi sammanställa frågor och svar (på svenska och engelska) som vi lägger upp på utlysningssidan.

Om du vill delta så behöver vi en anmälan senast den 27 maj, klockan 12:00 till magnus...@energimyndigheten.se

 

Utlysningar

Utlysningsarkivet