Energikartläggningsstöd till små och medelstora företag

Har du ett litet eller medelstort företag som vill ta nästa steg i sitt energiarbete? Då är du välkommen att söka stöd för energikartläggning.

Sista dag för ansökan 2020-04-30
Målgrupp

Små och medelstora företag

Utlysta medel cirka 5 miljoner kronor

Med en energikartläggning får ditt företag en överblick av er energianvändning och förslag på åtgärder som kan hjälpa företaget att använda energi på smartare sätt. Att genomföra åtgärderna kan bidra till sänkta kostnader och samtidigt öka tillväxt och konkurrenskraft. Genom en effektivare energianvändning minskar också företagets miljöpåverkan. Stödet beviljas med förordningen 2009:1577 som grund.

  • Vi lämnar support fram till 12.00 samma dag som utlysningen stänger.

Vem kan ansöka?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag (SMF) med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag har rätt till stöd.

Hur stort stöd kan ett företag få?

Energikartläggningsstödet uppgår till 50 procent av kostnaden för en energikartläggning. Företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Ansökan om stöd måste skickas in innan energikartläggningen beställs.