Impact Innovation: Framtidens platser - framtidsvisioner för attraktiva, tillgängliga och hållbara samhällen

Utlysningen kommer från ShiftSweden, ett program inom Impact Innovation som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. 

Sista dag för ansökan 2024-09-10 14:00

Utlysningen riktar sig till aktörer som vill utforma visioner om framtidens attraktiva och tillgängliga samhällen med hjälp av metoder inom strategisk framsyn. Genom att utmana föreställningar om hur vi lever, bor och förflyttar oss i framtiden kan vi skapa drivkrafter att ta oss dit.

Om programmen inom Impact Innovation

Vad kan du söka stöd för?

Genom framsynsmetod gestalta en möjlig framtid utifrån ShiftSwedens mission och tre skiften. Projekten ska stimulera förmågan att utmana och föreställa oss olika framtider, skapa diskussion och bidra i formandet av framtidens hållbara samhälle.

Vem kan söka?

Tvärdisciplinära samverkansprojekt med kompetenser inom metoder för framsyn, mobilitet och/eller samhällsbyggnad. Aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter, varav minst en med kompetens inom framtidsorienterade processer.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas 22 oktober 2024. 

Kontakt

Catharina Zajcev, utlysningsansvarig på Vinnova
Telefon: 08-473 31 65

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet