Stöd till batteriforskning

Vill du bidra till utveckling inom batteriområdet? Du som forskar kring batterier för fordon, farkoster eller stationär energilagring eller återanvändning och återvinning av batterier är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2019-01-29 23:59
Utlysta medel cirka 40 miljoner kronor

Projekt som rör batteriforskning kan få stöd

I denna utlysning efterfrågas speciellt, utan inbördes rangordning:

  • Projekt som har förutsättningar att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft inom batteriåtervinning och cirkulära flöden.
  • Studier som ger underlag för ett svenskt remissvar till EU:s Batteridirektiv som kommer revideras med början år 2019. Fördjupningar kan göras för olika typer och tillämpningar av batterier om till exempel insamlingsmål, ”second use”, materialåtervinningsmål och beteendevetenskap kring dessa frågor.
  • Projekt som främjar resurseffektivitet, till exempel kring cirkulär ekonomi eller hållbara material.
  • Projekt kring LCA för batterier.
  • Projekt om hur batterier kan anpassas till eller hur de åldras under ”second use”.

Utlysningen är utöver ovanstående öppen för ansökningar inom hela programmets bredd så som den beskrivs i den fullständiga utlysningstexten.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2019. Projektet kan starta tidigast 1 juli 2019. 

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för ansökningar från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor.

Samverkan är viktigt och forskningsprojekt som har anknytning till relevanta aktörer eftersträvas för att underlätta spridning och vidare användning av forskningsresultaten.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under "Läs detta innan du söker".

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet