BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230629T094120Z DESCRIPTION:Energiutblick 2023\nEnergiutblick är en av de största återko mmande mötesplatserna för energisystemets alla aktörer. Energiutblick m öjliggör lösningar och aktörskonstellationer för forskning\,\ninnovat ion\, affärsutveckling\, investerings- och exportfrämjande och kompetens byggande med fokus på energi- och klimatfrågorna.\nVi samlar ledare och representanter från näringslivet\, myndigheter\, civilsamhälle och akad emi för att gå på djupet i utvalda frågor där vi kan dela insikter\, perspektiv och\nkunskap med varandra. Det är i samarbete vi underlättar den gröna samhällsomställningen.\nNu har du en kalenderbokning för att komma ihåg datumet. Kom ihåg att anmäla dig på riktigt när anmälan öppnar i september. \n \nVarmt välkommen\n \n DTEND;VALUE=DATE:20231122 DTSTAMP:20230629T094120Z DTSTART;VALUE=DATE:20231121 LAST-MODIFIED:20230629T094120Z LOCATION:Space Arena\, Stockholm PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Energiutblick 2023 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030C9E8CF77AAD901000000000000000 010000000E356B1F0A3A0B44AADBA81257C96F610 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Energiutblic k 2023

Energiutblick ä\;r en av de stö\;rsta å\;terkommande mö\;tesplatserna fö\;r energisystemets alla a ktö\;rer. Energiutblick mö\;jliggö\;r lö\;sningar och akt& ouml\;rskonstellationer fö\;r forskning\,
innovation\, affä\;rs utveckling\, investerings- och exportfrä\;mjande och kompetensbyggande med fokus på\; energi- och klimatfrå\;gorna.
< /p>

Vi samlar ledare och representanter frå\;n nä\;ringslivet\, myndi gheter\, civilsamhä\;lle och akademi fö\;r att gå\; på\; djupet i utvalda frå\;gor dä\;r vi kan dela insikter\, perspekti v och
kunskap med varandra. \;Det ä\;r i samarbete vi underl&au ml\;ttar den grö\;na samhä\;llsomstä\;llningen.

Nu har du en kalenderbokning fö\;r att komma ihå\;g datumet. Kom ihå\;g att anmä\;la dig på\; riktigt nä\; r anmä\;lan ö\;ppnar i september.

 \;

Varmt vä\;lkommen< /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR