Årsredovisning 2017

Energimyndighetens årsredovisning för 2017 lämnades till regeringen den 22 februari.

I årsredovisningen inleder vi med en övergripande beskrivning av Energimyndigheten, och lämnar sedan vår resultatredovisning uppdelat på:

  • energisystem
  • energieffektivisering
  • förnybar energi
  • forskning
  • innovation och kommersialisering
  • klimat

Dessutom innehåller årsredovisningen en överblick över internationellt arbete och miljömålsarbete samt vårt bidrag för hållbar utveckling - Agenda 2030.