Det hållbara energisystemet börjar med samarbete

Energimyndigheten vill gärna bidra med möjligheter till dialog där näringslivet, akademin och energibranschen kan mötas. Ett sådant tillfälle är vår konferens Energiutblick, som genomfördes i mars 2017.

Energiutblick hade 600 deltagare och programmet innehöll fyra stora teman: Smarta nät och digitalisering, transporter, energieffektivisering 2030 samt förnybar energi.