Elnäten på Gotland ska bli smartare

I takt med att allt mer förnybar el produceras av vindkraftverk och solceller behöver elnäten bli "smartare", så att de kan användas både för att distribuera el till användarna och ta emot el från anslutna vindkraftverk och solceller.

 

I projektet Smart Grid Gotland har ett antal aktörer tillsammans utvecklat och testat lösningar för bland annat detta.

Foto: Jessicka Strandell