Korta fakta om Energimyndigheten

Vi på Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem och att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller energi- och klimatfrågor.

Som statlig myndighet får vi vår instruktion och våra uppdrag från regeringen, och vi ligger under Miljö- och energidepartementet.

Vid 2017 års slut var vi 407 anställda.  Ungefär 60 procent av våra anställda är kvinnor, och 40 procent är män. 89 procent av medarbetarna är akademiker.

Energimyndigheten har funnits sedan 1998. Vi har huvudkontoret i Eskilstuna, och vår testverksamhet finns i Stockholm.