Energimärkningen får en enklare skala

Den europeiska energimärkningen finns på allt från vitvaror till tv-apparater, lampor, värmepumpar och bildäck. 2017 beslutade EU att ändra märkningens skala, för att göra det enklare för konsumenten.

Tidigare har skalan gått ända upp till A+++ för att visa maximalt energieffektiva produkter. Nu ändras den så att skalan går från A till G.

Energimyndigheten har deltagit i EU-förhandlingarna om att ändra energimärkningen. Vi är också ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning i Sverige, vilket innebär att vi kontrollerar att kraven i lagstiftningen följs, så att konsumenter och användare skyddas mot felaktiga produkter.

Energimärkning kyl och frys

EU-kommissionen arbetar med att ta fram designen för den nya uppdaterade energimärkningen, detta är ett exempel på hur den kanske kan se ut.