Priserna på globala energimarknader påverkar Sverige

Sverige påverkas av utvecklingen på de globala energimarknaderna, och Energimyndigheten följer därför händelser och trender runtom i världen kontinuerligt.

Det har betydelse för oss i Sverige hur de oljeproducerande länderna samarbetar eller konkurrerar, och hur exportflödena går av exempelvis kol och naturgas. Energimyndighetens analyser av detta går att prenumerera på.