Ett år av framtidsinriktat arbete för fossilfritt och förnybart

År 2017 var ett händelserikt år för Energimyndigheten. I en kort film berättar generaldirektör Erik Brandsma om några höjdpunkter under året.

Energimyndigheten har arbetat både internationellt och inom Sverige under 2017. Den stora energiöverenskommelsen började förverkligas, vilket bland annat innebar att vi tog fram en strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor tillsammans med fem andra myndigheter.

Vi har också stöttat forskning om att låta vätgas ersätta kol och koks i järn- och stålindustrin, och utvecklingen av att låta transportsektorn bli elektrifierad vilket lett till etableringen av Northvolts stora batterifabrik i Skellefteå och Västerås.

Utbyggnaden av förnybara energikällor fortsätter, och vi fördelade ett rekordhögt stöd till utbyggnad av solceller.

Vi utreder hur Gotland kan bli helt förnybart, och vi tittar på hur energisystemet för hela Sverige kan bli robust och mindre sårbart, vilket är viktigt för alla samhällsfunktioner.

Dessutom har Energimyndigheten flyttat in i nya lokaler i Eskilstuna, i ett före detta gjuteri där vi skapat ett aktivitetsbaserat och maximalt energismart kontor.