Behovsdriven innovation för en fossilfri transportsektor

Inom det nationella projektet Hållbar Mobilitet som Tjänst samlas behovsägare från fem svenska regioner. Syftet är att definiera behoven av nya lösningar och hållbara affärsmodeller för är att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030.

Den här satsningen är en del av den nationella plattformen A Challenge from Sweden, som pågår 2017–2020. Syftet är att utveckla, stimulera och öka implementering av nya hållbara och innovativa tjänster inom området hållbar och fossilfri mobilitet.

Foto: Per Westergård