Självkörande elfordon kan spara mycket energi vid grustäkter

Med stöd från Energimyndigheten utvecklas självkörande och eldrivna fordon och maskiner som ska användas vid grustäkter. Bland annat utvecklas en helt ny hjullastare som är en pluginhybrid samt en självkörande och helelektrisk lastbärarmaskin.

Med hjälp av de nya fordonen och maskinerna är förväntningen en energibesparing på 70 procent för de aktuella arbetsuppgifterna. Parter som deltar i projektet är Volvo Construction Equipment, Skanska, Linköpings Universitet och Mälardalens högskola.

Foto: Volvo