Klimatprojekt ger minskade utsläpp

På regeringens uppdrag ger Energimyndigheten stöd till mer än två hundra klimatprojekt runt om i världen, som en del av Sveriges internationella klimatarbete. Projekten kan bestå av allt från metangasinstallationer i Sydostasien till spisprojekt i Afrika. Tack vare dessa projekt har de globala utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskat.

I maj 2017 annullerade Energimyndigheten 9,7 miljoner utsläppsminskningsenheter som levererats från projekt som Energimyndigheten stödjer.

Foto: Kristian Holmberg