Energiläget 2017

Under 2017 hade Sverige ovanligt hög elproduktion, den näst högsta någonsin. I publikationen Energiläget ger Energimyndigheten en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Andel av elproduktionen 2017Vindkraften producerade mer än tidigare under 2017, och kärnkraften hade hög produktion trots stängning av en reaktor. Totalt producerades 159 terawattimmar el. Elen producerades av vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller värmekraft.

Energiläget i siffror presenterar statistik i form av historiska tidsserier, och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet. Sveriges energianvändning i dag är ungefär lika stor som 1970. Jämfört med år 1970 används numera mindre energi i bostäder, service och industrin, medan energianvändningen för transporter har ökat.

Energianvändning i Sverige 1970 och 2015 uppdelat på industri, bostäder/service och inrikes transporterVilka energikällor som används i Sverige har förändrats över tid. Sedan 1970 har olja minskat rejält, och i stället har kärnkraft tillkommit och biobränslen i form av pellets och flis ökat. Vattenkraftens andel har varit ganska stabil, och vindkraften har tillkommit under 2000-talet.

Totalt tillförd energi 1970-2015 uppdelat på energikällor