Strategisk plan för en fossilfri transportsektor

I slutet av april 2017 överlämnade Energimyndigheten en strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen.

Den strategiska planen var resultatet av ett samarbete med Boverket, Trafikverket, Transportanalys, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket, och den innehåller ett stort antal åtaganden och förslag till insatser för omställningen till en fossilfri transportsektor.