Tusentals har fått råd om solceller, belysning och däcktryck

Under 2017 började de kommunala energi- och klimatrådgivarna arbeta på ett delvis nytt sätt. De gick samman i tre nationella projekt, om solceller på villatak, belysning i bostadsrättsföreningar och däcktryck på personbilar.

Resultaten visar att tusentals svenskar har fått rådgivning, och det har lett till minskad energianvändning. Energi- och klimatrådgivarna finns i 284 av landets 290 kommuner, och de arbetar med stöd av Energimyndigheten.