Tvätt med rätt program sparar energi visar våra tester

Energimyndighetens Testlab kontrollerar energianvändning, funktion, buller och andra egenskaper hos produkter som använder energi. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella metoder.

Många är intresserade av testresultaten, och söker upp dem på vår webbplats.

Under 2017 testade vi tvättmaskiner. Det visade sig att det lönar sig att använda det tvättprogram som tillverkaren använt för energimärkningen – det drar mindre energi.

EU har ekodesign- och energimärkningskrav på allt från belysning till värmepumpar, som kan minska EU-ländernas elanvändning med 537 TWh per år till 2020. Siffran kan jämföras med att hela Sveriges elanvändning, inklusive förluster vid överföring, var 140 TWh år 2016.

Foto: Oskar Lürén / AR2 Reklambyrå