Vi hjälper företag att bli mer energieffektiva

Fram till 2020 får små och medelstora företag hjälp och verktyg för att effektivisera energianvändningen i sin verksamhet. Det här arbetet gör vi inom det Nationella regionalfondsprogrammet, som genomförs med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond.

Under 2017 pågick 13 olika projekt för energieffektivisering parallellt. Till exempel deltog 312 företag i något av de 38 nätverken för energieffektivisering, och 47 coacher för energi och klimat stöttade 452 företag i 148 kommuner.