Vi samlar kunskaper om olika slags elvägar

Just nu testas två olika typer av elvägar för lastbilar i Sverige. Den ena är en vägsträcka utanför Sandviken med luftburna elledningar, medan den andra, som går mellan Rosersbergs logistikområde och Arlanda flygplats, tar ström från en skena som är nedsänkt i vägbanan.

Tillsammans med Trafikverket och Vinnova upphandlar Energimyndigheten kunskapsunderlag om elvägar för tunga fordon. Elvägsprojektet är den största pågående förkommersiella upphandlingen i Europa.

Foto: Magnus Henke