Nätverket inspirerade Gense att göra åtgärder för energieffektivisering

Eskilstuna fabriksförening bjöd in besticktillverkningsföretaget Gense till gruppen Miljöeffektiva företag. De månadsvisa nätverksträffarna blev en ögonöppnare vad gäller energitjuvar och energieffektiviseringsåtgärder. Efter ett antal mindre investeringar har företaget minskat sin totala energianvändning med 38 procent.

 

Namnet Gense är en förkortning av Gustav Eriksson NySilverfabrik i Eskilstuna. Verksamheten startade 1856 och är i dag Sveriges äldsta aktiva aktiebolag och en av Europas ledande silverbesticktillverkare. På anläggningen i Eskilstuna jobbar drygt 40 anställda i en 10 000 kvadratmeter stor anläggning fördelad på tre fastigheter, varav två är byggda på 40-talet och en på 80-talet.

Nätverket gör det lättare att energieffektivisera

År 2009 bjöd Eskilstuna fabriksförening in Gense för medverkan i gruppen Miljöeffektiva företag. Föreningen verkar för den lokala industrins utveckling och konkurrenskraft. Under en 12-månadersperiod träffades företagen i gruppen en gång per månad. Första mötet handlade om belysning.

En poäng med företagsnätverk ligger i dialogen i gruppen. Under månadsmötet diskuteras specifika frågor där såväl problem som lösningar kan se olika ut.

Jag tror inte alla hade startat med energieffektivisering var för sig

– Fördelen med att arbeta i grupp var att alla var intresserade och ville delta i detta projekt. Jag tror inte alla hade startat med energieffektivisering var för sig, berättar Patrik Råneby som är produktionschef på Gense.

Kartläggning finner energitjuvar

Initialt fick Gense det ekonomiska stöd för en energikartläggning som Energimyndigheten erbjuder till små- och medelstora företag. En energikartläggning visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka energikostnader företaget har. Den ger också förslag på hur företaget kan göra för att energieffektivisera olika processer. Energikartläggningen brukar hjälpa det genomsnittliga företaget att sänka sin energikostnad med fem till tio procent.

Under en av nätverksträffarna diskuterades "tomgångseffekten", det vill säga den energi som går till spillo under den tid då produktionen ligger nere – inte bara under nätter och helger utan även vad gäller korta avbrott under arbetsdagen.