Absolicon bidrar till Kinas omställning till förnybar energi

Kinas problem med luftföroreningar har länge varit ett faktum, men nu görs satsningar för att minska problemen. Långt från Kina, i svenska Härnösand, ligger företaget Absolicon Solar Collector AB som med sina koncentrerade solfångare kommer vara med och bidra till Kinas omställning till renare energikällor.

Foto: Absolicon

Solenergi är inte längre någon nyhet, men Absolicon har valt att arbeta med koncentrerade solfångare. Precis som namnet antyder så koncentreras solljuset i konstruktionen som kan liknas vid en ränna eller ett tråg. Den senaste modellen av solfångaren T160 är konstruerad för solvärme och för att kunna leverera ånga med temperaturer på upp till 160 grader till industrin som då kan återanvändas i deras processer. Vid en jämförelse med traditionella plana solfångare för fjärrvärme levererar T160 solfångaren 50 procent mer energi per år.

– Solfångaren är konkurrenskraftig även i fjärrvärmesegmentet, säger Jonatan Mossegård, forskningsingenjör på Absolicon som arbetat med tester.

Den ökade effekten bidrar också till att det behövs mindre resurser och yta vid tillverkningen och installationen av solfångarna.

Från småskalig produktion till massproduktion

Tillverkningen av solfångarna har under 10 år skett för hand i Härnösand, men under 2016 har Absolicon tecknat ett avtal på 25 miljoner med ett kinesiskt konsortium i Sichuanprovinsen om att leverera en robotiserad produktionslina. Den robotiserade produktionslina ska tillverka en solfångare var sjätte minut, vilket innebär att den kan producera 100 000 kvadratmeter solfångare per år. I leveransen ingår också cirka 400 kvadratmeter koncentrerande solfångare som ska användas för pilotinstallationer i marknadsföringssyfte i Kina.

– Genom att använda robotar i massproduktion får vi ner produktionskostnaderna. Vårt mål är att göra solenergi till den billigaste energikällan för industrier och fjärrvärmenät, säger Joakim Byström, vd på Absolicon Solar Collector AB.

De senaste två åren har Absolicon fokuserat på att utveckla och anpassa sin nya solfångare T160 för massproduktion och en robotiserad produktionslina. I slutet av 2017 blir det verklighet.

– Genom att använda robotar i massproduktion får vi ner produktionskostnaderna. Vårt mål är att göra solenergi till den billigaste energikällan för industrier och fjärrvärmenät, säger Joakim Byström, vd på Absolicon Solar Collector AB.

Kina satsar på solenergi

Avtalet med det kinesiska konsortiet har gjorts möjligt av Kinas femårsplan för solenergi. Planen säger att Kina ska öka mängden installerade solfångare för värme till 800 miljoner kvadratmeter år 2020, varav 20 miljoner kvadratmeter inom industrin, från 2015 års 440 miljoner kvadratmeter. Det innebär en total investering på 400 miljarder kronor som ska hjälpa till att minska smogproblemen genom att ersätta oljeeldning i kinesiska industrier.

Energimyndigheten har stöttat från början

Absolicon som företag grundades 2007 och Energimyndigheten ansåg att solfångarna hade stort potential på en internationell marknad och företaget blev ett av de företag som beviljades ett villkorslån. Ett lån på 4 miljoner kronor som innebar att pengarna skulle betalas när verksamheten gick med vinst.

Efter det har Energimyndigheten i flera omgångar gett finansiellt stöd till Absolicon i deras forsknings- och utvecklingsverksamhet.

– Nu bär alla de satsningar som vi gjort tillsammans genom åren frukt! Den här affären är en direkt effekt av Energimyndighetens stöd, säger Joakim Byström.

Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer